Maurice Maillot, de hoofdpersoon in Koetsier Herfst van Charlotte Mutsaers, is schrijver in verregaande staat van vereenzaming. Hij speelt met een gevonden mobieltje en zoekt dringend naar de eigenares, om haar te kunnen beminnen, want ‘een schrijver kan niet zonder aanbedene’. Een tijdje terug las ik de brieven van John Fante aan zijn hooggeachte redacteur H.L.Mencken. John Fante werd door Charles Bukowski herontdekt en in Nederland bejubeld door o.a. Arnon Grunberg. Zo levert de ene aanbidding de volgende op. Ik was niet kapot van Fante’s verhalen, maar inspiratie is hoogstpersoonlijk en ondoorgrondelijk. Fante leefde van crisis naar crisis en was lyrisch van Mencken van The American Mercury; hij aanbad de man die toch slechts mondjesmaat zijn verhalen publiceerde. In Ask the dust staan nederige brieven aan Mencken, waaruit een kinderlijk ontzag sprak. Het is ook een wonder als je op deze aarde iemand treft die niet gierend gek wordt van je debiele toewijding.

niet zonder

Berichtnavigatie


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *