antwoord

Deze week woonde ik een conferentie bij over Taal en Rekenen in het MBO. Het was een druk programma met workshops, en hoogleraar Jan Rotmans als gastspreker. In zijn lezing adresseerde Jan Rotmans een oproep aan filosofen en kunstenaars om

Lees verder